Egy tisztább 100 éves városért
———— ——— ———

A Gyergyói Fiatal Fórum a helyi civil szervezetek
segítségével tavaszi nagytakarítást szervez
Gyergyószentmikló son. Cél: a várost ellepô szemét
eltüntetése, szemnek tetszô környezet teremtése. A
GyFF-nek nem az a szándéka e takarítással, hogy a
városvezetôk bennük a jó utcaseprôket lássák, akik
idôrôl idôre takarítanak egy nagyot, hanem hogy
észrevegyék vezetôk és városlakók egyaránt, mennyivel
kellemesebb egy tiszta, rendezett városban élni, és a
jövôben ôk is tegyenek a rend megtartásáért.

A kétnapos tavaszi nagytakarítás pénteken, március
29-én délután 2 órakor veszi kezdetét. Hat csoport a
város hat különbözô pontján kezdi a takarítást,
hozzájuk csatlakozhatnak az illetô városrészben lakó
magánszemélyek, de szívesen látnánk az önkormányzat
embereinek jelenlétét is.

Találkahelyek a csoportok számára, péntek délután 2
órakor:

csoport: Both-vára alja, a buszmegállónál
(Felszeg-Fôtér között);
csoport: Örmény templomnál (Forradalom negyedtôl a
körforgalomig)
csoport: Körforgalomnál (Körforgalomtó l Bucsin negyedi
templomig)
csoport: Vasútállomás (az állomástól a Bucsin negyedi
templomig)
csoport: Vasútállomás (Kossuth Lajos utca)
Szombaton reggel 9 órakor a csoportok és érdekeltek a
fôtéren találkoznak, a Gábor Áron utca után a piac
környékén és a péntekrôl elmaradt többi városrészen
teremtenek rendet.

A sikeres szárhegyi példából kiindulva, szelektív
szemétgyûjtésre kerül sor, a pillepalackokat külön
gyûjtjük és elszállítjuk az újrahasznosító központba.

Kedves gyergyói polgártársunk!

A város tisztaságának ügye az ön ügye kell legyen.
Tisztelettel kérjük, csatlakozzon a csoportok
valamelyikéhez, lakókörnyezete, Gyergyószentmikló s
megtisztítása érdekében. Amennyiben ideje, egyéb
elfoglaltsága nem engedi, hogy a csoporthoz
csatlakozzon, egyedül, vagy közvetlen szomszédjaival
is nekiláthat a rendteremtéshez. Ezt a hétvégét szánja
arra, hogy kellemes környezetben, méltóképpen
ünnepelhesse a húsvétot.

A Gyergyói Fiatal Fórum

 
Reklámok